Educando no tempo libre dende 1985

1ª Trav. de Couto San Honorato Nº3, Baixo

36.204 - Vigo (Pontevedra)


626 531 723

Programa anual de Actividades

Está dividido en 2 programas que tentan acadar os fins principais para o que se constituiu a entidade. O Programa Eixo tenta ser o "eixo" educativo de todo o que facemos, polo que lle daremos a maior importancia, xirando todo o demais ao seu redor. O Programa CultivArte como o seu nome ben o indica, aporta propostas máis de carácter cultural e artístico, ademais de deportivo, que complementan a labor educativa que pretendemos levar a cabo dunha maneira máis transversal.

 

Funciona por curso escolar polo que empeza en outubro e remata en Xuño (Alóngase ata Agosto con algunhas actividades de verán como son os campamentos).